CUSAN

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA
Temmuz 3, 2021

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.

Şirketin Faaliyet Konusu
Şirket’ in başlıca faaliyet konuları şunlardır;

A) Alüminyum, çelik ve diğer mamullerden;

a)Cephe ve çatı kaplamaları,

b)Çelik konstrüksiyonlar ve benzeri metal yapı elemanları,

c)Panjur ve güneşlikler,

d)Panolar, bölmeler, prefabrik elemanlar,

e)Standart kapılar, döner kapılar, her türlü pencereler, her türlü giydirme cepheler ve bunların aksesuarları,

f)El aletleri, merdivenler, konveyörler,

g)Her türlü makine için alet ve avadanlıkları,

h)Ev ve büro eşyaları,

ı)Ders araç ve gereçleri,

i)Dekoratif üniteler ve süs eşyaları imal etmek,

j)Yukarıda isimleri belirtilen ürünler de dahil olmak üzere, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında müesses resmi ve özel kuruluşların ürettikleri alüminyum, çelik, ahşap ve diğer mamullerden elde edilen ürünlerin ve bu ürünleri oluşturan parçaların ısı, ses, vb. testlerini yapmak,

B) Alüminyum profil çekmek, levha haddelemek ve şekillendirmek, alüminyum eloksal ve metal kaplama tesisleri kurmak ve işletmek,

C) Demir çimento, boya, boru, cam, sıhhi tesisat ve hırdavatiye gibi inşaat ve yapı malzemelerinin toptan ve perakende alım, satım ve nakliyesini yapmak,

D) Yukarıda (A-B-C bentlerinde) belirtilen maddelerin imalinde kullanılan ham maddeleri, yan mamul maddeleri ithal ve ihraç etmek, dahili ticaretini yapmak,

E) Yukarıdaki bölümlerde belirtilen ürünler de dahil olmak üzere her türlü sınai, tarımsal veya doğal menşeli ham ve mamul ürünlerin, bunlarla ilgili makine, malzeme, yedek parça ve yardımcı maddelerin yurt içinde ve yurt dışında ticaret ve pazarlamasını yapmak, pazarlama konusunda hizmet ve aracılık işlemlerinde bulunmaktır.

Bu cümleden ve şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak

1-Toptan ve perakende satış yerleri mağazalar, depolar, antrepolar alıp işletebilir.

2-İthalat ve ihracat yapabilir.

3-İç ticaret, ithalat ve ihracat imkanları hakkında pazarlama etütleri yapabilir veya yaptırabilir. İthalat ikamesine veya ihracata dönük yatırım projeleri hazırlayabilir veya hazırlatabilir.

4-İçte ve dışta resmi ve özel kuruluşlara karşı her kademede taahhütlerde bulunabilir, uluslararası ihalelere, iç ve dış fuarlara, sergilere katılabilir.

5-Çeşitli emtia ve maddelerin kara, deniz ve tren yolu ile nakliye, gümrükleme, depolama, yükleme, ve boşaltma işlemlerini yapabilir veya yaptırabilir.

6-Depolama, paketleme ve ambalajlama tesisleri kurup işletebilir veya bu işleri başkalarına yaptırabilir.

7-Ticaretini yaptığı emtiayı fason olarak başka firmalara imal ettirebilir.

Şirket bu amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirebilmek için yukarıda belirtilen faaliyet konusunun çerçevesi içinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir. Şöyle ki;

  • Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için gayrimenkul mallar satın alabilir, satın alınan gayrimenkul mallar üzerinden bina inşa edip tesisler kurabilir. Yine amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul kiralayabilir, Şirket sahibi bulunduğu menkul mallar ile gayrimenkul malları gerektiğinde satabilir, kiraya verebilir, rehin ve ipotek edebilir.

-Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için bilcümle motorlu nakil vasıtalarını iktisap edebilir, devir alabilir, devir edebilir, kiraya verebilir ve üçüncü şahıslardan kiralayabilir.

  • Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir, kefalette bulunabilir. İştigal mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapabilir, Şirket’in ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir.
  • Şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini alabilir, fekedebilir ve Şirket faaliyet konusundan doğan borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Kanunlar ve mevzuat hükümleri dairesinde Şirket’in amaç ve faaliyet konusuna giren işler ile ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar ile işbirliği yapabilir, temsilcilik, mümessillik, acentelik ve distribütörlük alabilir veya verebilir, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21. maddesi hükümleri saklı tutulmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; yurt içinde ve yurt dışında yeni iştirakler ve ortaklıklar kurabilir, aynı mevzuu ile iştigal eden ortaklıkların, pay veya intifa senetleri ile tahvillerini satın alabilir ve bu şekilde iktisap edilmiş olan esham ve tahvilatı satabilir.
  • Şirket faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere ruhsat, telif ve işletme hakkı, imtiyaz, patent, ihtira beratı marka, lisans gibi gayrimaddi haklara sahip olabilir. Bunları ve bunların kullanma haklarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir ve devir edebilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu’nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Üretim Tesisleri
Çuhadaroğlu 64 yılı geride bırakan tecrübesi ile İstanbul’da bulunan 90.000 m2 üretim alanında döküm hattı, ekstrüzyon hatları, kalıphane, yüzey işlemler tesisi, mekanik işlemler ve montaj hatlarıyla entegre olarak çalışan bir firmadır.

Tüm alüminyum ürünlerini, dünyaca kabul edilmiş ve sertifikalandırılmış birincil alüminyumdan imal etmektedir. Bunun yanında Çuhadaroğlu üretimlerini ISO 9001:2015 ve TSE standartlarına göre gerçekleştirmektedir. Buna ek olarak, uygunluk aldığımız sertifikalar arasında ISO 14001, ISO 27001 ve ISO 45001 de yer almaktadır.

Türkiye’nin en saygın sanayi firmaları arasında yer alan ve Alüminyum sektörünün öncü kuruluşlarından Çuhadaroğlu Grubu’na ait grup şirketi Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş., 1954 yılından beri elde etmiş olduğu tecrübesiyle faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

Prestijli projelere imza atan ve 65 senelik tecrübesi ile alüminyum sistemleri konusunda kaliteli ve sürdürülebilir bir marka olarak tanınan Çuhadaroğlu, dürüstlük ve güven ilkeleri ile sektörün üniversitesi olmuştur. Çuhadaroğlu Grup Şirketleri interal, interax, interwall, intersecure ve interdigi’ den oluşan marka ailesiyle; değişimin, gelişimin ve sektörde markalaşmanın bilinciyle hareket edecek ve tüm marka stratejisini “iletişim odaklı” kurgulayacaktır.

“Marka, verilen bir sözdür.”

Yeni marka stratejimizi sunarken üzerine en çok vurgu yaptığımız söz bu oldu. Güvenilir, güçlü ve akılda kalıcı bir marka olmanın yolu sözünü tutan bir yapıdan geçer. Çuhadaroğlu çatısı altında oluşturulan 5 markanın tamamı da bu motto ile yola çıkmış ve güçlerini birleştirmiştir. Basit ve kolay anlaşılır, şeffaf ama aynı zamanda farkındalık yaratan, öncü ve kalitesinden ödün vermeyen çizgisiyle sektöründe bilinen ve söz sahibi markalar oluşturmak birincil önceliğimizdir.

Yeni markalarımızı yeni ürünlerimiz ve iletişim materyallerimiz ile tanıtıyor olacağız. Kurumsal kimlik rehberimizi baz alarak; ürünlerimiz, kataloglarımız, internet sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız, bayi tabelalarımız, dijital altyapımız ve çözümlerimiz ve hatta promosyon malzemelerimiz yeni baştan tasarlandı. Satış ve Pazarlama personelimiz de yeni kurumsal kıyafetleri ile markalarımızın öncüleri oldular ve olmaya da devam edecekler.

Sertifikalar
interax CE BelgesiPDF İNDİR

TS 4922 Elosallı ProfillerPDF İNDİR

TS EN 1935 MenteşelerPDF İNDİR

TS EN 16005 İnterax KapılarPDF İNDİR

TS EN 12020-1 Alüminyum Hassas ProfillerPDF İNDİR

TS EN 755-1 Alüminyum ProfillerPDF İNDİR

QualicoatPDF İNDİR

QualanodPDF İNDİR

Menteşeler CE BelgesiPDF İNDİR

ISO 45001 İş Güvenliği SertifikasıPDF İNDİR

TSEK Toz Boyalı ProfillerPDF İNDİR

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi SertifikasıPDF İNDİR

EN 1090-1 CE Sertifikası Küpeşte ProfilleriPDF İNDİR

EN 15088 CE Sertifikası Alüminyum ProfillerPDF İNDİR

GOST-R Sertifikası interax / interwallPDF İNDİR

GOST Yangın Sertifikası Alüminyum SistemlerPDF İNDİR

GOST-R Sertifikası Alüminyum SistemlerPDF İNDİR

GOST Yangın Sertifikası interax / interwallPDF İNDİR

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi SertifikasıPDF İNDİR

ISO 27001 Bilgi Güvenliği SertifikasıPDF İNDİR

HR6-OD French Door SertifikasıPDF İNDİR

HR6-SF Storefront SertifikasıPDF İNDİR

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi interaxPDF İNDİR

Dokunarak bırakılacak her iz, öncesinde köklü ve güçlü bir değişimi gerektirecektir.
KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ
Çuhadaroğlu’nun yarım yüz yılı aşan tecrübesi, zamana, teknolojiye ve insana karşı; iletişim odaklı, yenilikçi bir yapıyı merkez alır. “interal” markası bu değişimin, tüm bu birikimin sonunda oluşan, Çuhadaroğlu ailesinin yeni bir marka üyesidir.

interal

Çuhadaroğlu’nun yarım yüz yılı aşan tecrübesi, zamana, teknolojiye ve insana karşı; iletişim odaklı, yenilikçi bir yapıyı merkez alır. “interal” markası bu değişimin, tüm bu birikimin sonunda oluşan, Çuhadaroğlu ailesinin yeni bir marka üyesidir.

Çuhadaroğlu’nun sistem evi çatısı altında yer alan alüminyum mimari sistemleri, alüminyum aksesuarları ve endüstriyel profilleri 2019 yılında “interal” markası adı altında birleşerek yenilikçi bakış açısı, sürdürülebilir gelişim ilkesi, çevre dostu ve müşteri odaklı yapısı ile hayata geçmiştir.

Daha fazlası için: www.interal.com.tr

Sistemlerimiz

Sürme Sistemleri

Kapı ve Pencere Sistemleri

Yardımcı Sistemler

Bodrum Kollar

Çuhadaroğlu, sektörde edindiği bilgi birikimini interax Kapı ve Aksesuar sistemleri ile yapı dünyasının hizmetine sunuyor.
OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ
Kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt verebilecek geniş bir ürün yelpazesine sahip interax bünyesinde Otomatik kayar kapı ve döner kapı sistemleri, KTS katlanır toplanır cam sistemleri ve cam aksesuarları bulunmaktadır. interax yapılarda konfor, emniyet ve ihtiyaçları bir araya getirmektedir.

interax

Çuhadaroğlu’nun yarım yüz yılı aşan tecrübesi, zamana, teknolojiye ve insana karşı; iletişim odaklı, yenilikçi bir yapıyı merkez alır. “interax” markası da bu değişimin, tüm bu birikimin sonunda oluşan, Çuhadaroğlu ailesinin yeni bir marka üyesidir.

Estetik kaygılar göz önünde bulundurularak minimize edilmiş profil sistemleri ile kullanıcı ihtiyaçlarına eksiksiz cevap verebilmektedir. Alüminyum taşıyıcılar üzerine cam ve ahşap panel olarak uygulanan bölme sistemleri mimari ihtiyaçlarınıza farklı çözümler üretir, modern çizgileri ile tasarım zenginliği yaratır.

Daha fazlası için: www.interax.com.tr

“interwall Ofis İçi Bölme Sistemleri” mekanlara modern ve estetik çözümler sunmaktadır.
OFİS İÇİ BÖLME SİSTEMLERİ
Estetik kaygılar göz önünde bulundurularak minimize edilmiş profil sistemleri ile kullanıcı ihtiyaçlarına eksiksiz cevap verebilmektedir. Alüminyum taşıyıcılar üzerine cam ve ahşap panel olarak uygulanan bölme sistemleri mimari ihtiyaçlarınıza farklı çözümler üretir, modern çizgileri ile tasarım zenginliği yaratır.

interwall

Çuhadaroğlu’nun yarım yüz yılı aşan tecrübesi, zamana, teknolojiye ve insana karşı; iletişim odaklı, yenilikçi bir yapıyı merkez alır. “interwall” markası bu değişimin, tüm bu birikimin sonunda oluşan, Çuhadaroğlu ailesinin yeni bir marka üyesidir. “interwall” markası bu değişimin, tüm bu birikimin sonunda oluşan, Çuhadaroğlu ailesinin yeni bir marka üyesidir.

Çuhadaroğlu’nun sistem evi çatısı altında yer alan alüminyum mimari sistemleri, alüminyum aksesuarları ve endüstriyel profilleri 2019 yılında “interwall” markası adı altında birleşerek yenilikçi bakış açısı, sürdürülebilir gelişim ilkesi, çevre dostu ve müşteri odaklı yapısı ile hayata geçmiştir.

Daha fazlası için: www.interwall.com.tr

Yarım asrı aşan deneyimin getirdiği üst seviye güvenlik
GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ
Yarım asrı aşan deneyimi ile alüminyum yapı sektörünün öncüsü olan Çuhadaroğlu, sektörde edindiği bilgi ve tecrübe birikimini, tamamı camlı yangına dayanıklı alüminyum doğramalar, kurşun geçirmez doğramalar ve bombaya karşı dayanıklı cepheler ile düşük-orta-yüksek güvenlik talebi istenen tüm durumlar için kullanıma sunmaktadır.

intersecure

Çuhadaroğlu’nun yarım yüz yılı aşan tecrübesi, zamana, teknolojiye ve insana karşı; iletişim odaklı, yenilikçi bir yapıyı merkez alır. intersecure markası da bu değişimin, tüm bu birikimin sonunda oluşan, Çuhadaroğlu ailesinin yeni bir marka üyesidir.

Daha fazlası için: www.intersecure.com.tr

Süreçleri kısaltarak işleri hızlandırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için dijitalleşme uygulamaları üzerinde çalışıyoruz.
ŞİRKET İÇİ DİJİTALLEŞME
Günümüz koşullarına ayak uydurmak için son kullanıcıdan mimarlara, uygulayıcılardan şantiyelere doğru bilgiyi hızlı ulaştırmak, süreçleri kısaltarak işleri hızlandırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için dijitalleşme uygulamaları üzerinde çalışıyoruz.

Dijital platformlarda yer alacak ürün, uygulama ve sistem çözümleri interdigi markası altında ortak buluşma noktası olacak.

interdigi

Çuhadaroğlu’nun yarım yüz yılı aşan tecrübesi, zamana, teknolojiye ve insana karşı; iletişim odaklı, yenilikçi bir yapıyı merkez alır. “interdigi” markası bu değişimin, tüm bu birikimin sonunda oluşan, Çuhadaroğlu ailesinin yeni bir marka üyesidir.

Çuhadaroğlu’nun sistem evi çatısı altında yer alan alüminyum mimari sistemleri, alüminyum aksesuarları ve endüstriyel profilleri 2019 yılında “interal” markası adı altında birleşerek yenilikçi bakış açısı, sürdürülebilir gelişim ilkesi, çevre dostu ve müşteri odaklı yapısı ile hayata geçmiştir.

Daha fazlası için: www.interdigi.com.tr

Merkez Adresi : Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No : 6-8 Beylikdüzü 34524 İSTANBUL

İnternet Adresi : www.cuhadaroglu.com

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler : BIST SINAİ / BIST TÜM-100 / BIST ANA / BIST İSTANBUL / BIST METAL ANA

Şirketin Sektörü : İMALAT / ANA METAL SANAYİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar : ANA PAZAR

Leave A Comment