DENGE

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Ağustos 8, 2021

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Hakkımızda
2007’de kurulan ve 2012’de halka açılan Denge Yatırım Holding, lojistik, gayrimenkul, teknoloji ve finans alanlarında faaliyet göstermektedir.

Kıbrıs merkezli Toma Finans, Al Bawakir Konut ve Denge Prodüksiyon iştirakleri bulunan Denge Yatırım Holding bünyesine 2020 yılı sonunda Site Lojistik ve Metrobil teknoloji şirketleri bağlı ortaklık haline gelmiştir. 2021 yılı başında ise Denge Yatırım Holding bünyesine Feryapı Gayrimenkul iştirak olarak dahil olmuştur.

Denge Yatırım Holding, öz kaynaklarına dayalı istikrarlı ve sürdürülebilir bir karlılık ve büyüme hedefine uygun olarak; Türkiye’de ve yurt dışında öncelik verdiği sektörlerde faaliyetlerine odaklanmıştır.

Değerli Paydaşlarımız,
Kıymetli ortaklarımız,

Denge Yatırım Holding, kritik ekonomik ve sosyal etkileri olan 2020 Küresel Salgın yılını kapatırken; yeni hedefler için yeniden yapılanıyoruz. 2007 yılında kurulmuş Denge yatırım Holding’in kurumsal kapasitesine dayanarak giriştiğimiz bu yeni yapılanma ile Ülkemizin büyüme hedeflerine hizmet edecek nadide girişimlere, ortaklarımızın desteği ile güç vereceğiz.

Denge Yatırım Holding; güçlenen yönetim kapasitesi ile Gayrimenkul, Lojistik ve Teknoloji sektörlerindeki büyüme enerjisi olan, altyapısı güçlü ve kar üretme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapacak bir organizasyonel değişim sürecinden geçmektedir.

Değişen küresel güç dengeleri, finansal oynaklık ve belirsizlik, küresel salgın tehditleri, artan çatışma alanları ve buna bağlı ortaya çıkan göç hareketleri, iklim sorunlarının gölgesinde tarım ve gıda zincirindeki kesinti riskleri; bizleri yeni bir dünyanın eşiğine geldiğimizi haber vermektedir. Tüm bildiklerimizi yeni öğrendiklerimizle harmanlayarak, kapımızda birikmiş sorunlarla mücadele etmemizi ve çözüm geliştirmemizi sağlayacak yeni iş konseptine uygun olarak yeniden yapılanıyoruz.

Sürdürülebilir büyüme stratejimizin bir parçası olarak farklı pazar dinamiklerine sahip yatırımları öncelenmesini ve yabancı yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesini hedeflemekteyiz. Yatırım planlarımızı ve yönetim standartlarımızı ülkemizin bölgesel ve jeostratejik niteliklerine uygun olarak; denge, tedbir ve çeviklik ilkelerine göre belirliyoruz.

Teknoloji merkezli, yenilik öncelikli ve esnek altyapılı iş modelimiz ile Türkiye’nin girişimci ekosistemine katkı sağlıyoruz. Fikirden girişime, küresel vizyon ile çağımızın sorunlarına çözüm geliştirecek girişimcilere destek ve katılım sağlayacak bir iş ekosistemi inşa ediyoruz.

Kurumsal yönetim ilkelerimiz ülkemizin değerlerine sabitlenmişken; küresel sistemin gerekliliklerine uygun yenilikçi ve rekabetçi çözümlerimizi ise genç, özgür ve yetenekli insan kıymetlerimizle temellendiriyoruz. Şirketimizin büyüme ufku, insanlarımızın girişimcilik azmi ve yeteneği ile gelişecektir.

Kültürümüz, inanç değerlerimiz ve kimliklerimiz tüm farklılıkları ile kıymetimizdir. Farklılıklarımız; ruhta birlik, akılda birlik ve işte birlik ile zenginliğe dönüşmektedir.

Tarihimizi özümsedik ve kimlik edindik, kaybettiklerimizi belledik ve ders çıkardık, yapmamız gerekeni biliyoruz ve adandık. Çalışanlarımıza, ortaklarımıza ve paydaşlarımıza taahhüdümüz: Ahlak ile çalışma, tevazu ile güçlenme, denge ile büyüme.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Kılıç

Denge Yatırım Holding A.Ş.
Denge Holding
Denge Yatırım Holding A.Ş.; şemsiyesi altında gayrimenkul, lojistik teknoloji ve finans sektörlerine odaklanmış bağlı ortaklık ve iştirakleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Denge Yatırım Holding A.Ş. Ana Ortaklığı, 03 Ağustos 2007 tarihinde tescil edilerek 1.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur. 26.08.2008 tarihli olağan genel kurul kararına istinaden Şirket sermayesi nakit 3.000.000 TL artırılarak 4.000.000 TL’ye yükseltilmiştir. Şirket 2011 yılı içinde ödenmiş sermayesini 4.000.000.-TL’den 5.000.000.-TL’ye çıkarmıştır.

Kuruluş hedefleri arasında bulunan ‘halka açılmak ve paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmesi’ hedefi doğrultusunda Denge Holding, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan izinleri müteakip, 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararına istinaden; Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş̧ ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.01.2012 tarih ve 1132 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.

Şirket, sermaye artırımı suretiyle ihraç ettiği 3.000.000 TL nominal değerli paylar, beher pay 3.35 TL satış fiyatıyla olmak üzere, 26-27 Temmuz 2012 tarihlerinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) Birincil Piyasada “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile halka arz edilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulunun 19.07.2012 tarih ve 1834-7556 sayılı onayından geçmiş ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 20.07.2012 tarihinde tescil, 25.07.2012 tarih ve 8119 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Söz konusu paylar BIST Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmeye başlamıştır.

Şirketin halka acık ve borsada işlem gören payları, 17.06.2020 tarihinden itibaren BIST Yakından İzleme Pazarı’nda işlem görmeye başlamıştır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL (üçyüzmilyonTürkLirası) olup her biri 1 TL (birTürkLirası) itibari değerde 300.000.000 (üçyüzmilyon) paya bölünmüştür. Şirket’in çıkarılmış̧ sermayesi 50.000.000 TL (ellimilyonTürkLirası) olup, tamamen ödenmiştir.

Şirketin %12,45 A Grubu imtiyaz payları 02.10.2020 yılında el değiştirmiş ve 30.12.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul ile Erdal Kılıç Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Şirketin devam eden bağlı ortaklıklarına ilave olarak Aralık 2020 sonunda Site Lojistik ve Metrobil Teknoloji şirketlerine iştirak edilmiş, 15 Ocak 2021’de ise Feryapı Gayrimenkul şirketine iştirak edilmiştir.

Denge Holding’in hali hazırda konsolidasyon kapsamında 5 bağlı ortaklığı ve 1 iştiraki bulunmaktadır.

Ticaret Unvanı Şirketin Sermayedeki Payı(%)
Toma Finance Ltd. 99,99%
Al Bawakir Konut İnşaat A.Ş. 50,01%
Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş. 100,00%
Site Lojistik A.Ş. 75,00%
Metrobil Teknoloji A.Ş. 75,00%
Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. 25,00%

grup şirketler

Denge Yatırım Holding A.Ş.

Metrobil Teknoloji A.Ş.

Metrobil Teknoloji A.Ş.
Metrobil Teknoloji A.Ş.
Metrobil, 1997 yılında bilişim dünyasında faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur. Bilgisayar ve çevre ürünlerinin satış, dağıtım ve satış sonrası hizmetlerini vererek kısa zamanda önemli bir müşteri tabanı kazanmıştır.

Metrobil, 2007 yılında Turksat Kablo TV şebekesi İş Ortağı olarak faaliyete başlamıştır. Halen, Istanbul Anadolu yakalarında, İzmir, Manisa ve Zonguldak’ta 135 personel ve 63 araç ile faaliyetini sürdürmektedir.

2016 yılında Metrobil, Abone Tesis ve Bakım Hizmetleri, Şebeke Altyapı Proje ve Uygulama Hizmetleri, Akıllı Kent Hizmetleri altında Erişim Şebeke ve Güvenlik Çözümleri sunacak şekilde yeniden yapılanmıştır.

Turksat, Turkcell, İsttelkom başta olmak üzere birçok iletişim altyapısı iş ortaklığı yapmış olan Metrobil; artan iletişim altyapı tecrübesi, gelişen proje yönetim kabiliyeti ve güçlenen organizasyon yapısı ile 2020 yılından başlamak üzere, sahip olduğu mühendislik tecrübesini yurt dışına taşımak amacıyla Almanya’da yapılanacaktır.

Denge Yatırım Holding A.Ş.’nin teknoloji vizyonu kapsamında, Akıllı Şehir Teknolojilerinin geliştirilmesi ve Teknoloji Hizmet İhracatı hedefine yönelik, Metrobil Teknoloji A.Ş. ile 30 Kasım 2020 tarihinde iştirak edinilmesine yönelik görüşmeye başlanmış ve 31.12.2020’de 60 milyon TL bedel üzerinden %75 hissesi satın alınmıştır.

www.metrobil.com.tr

Site Lojistik A.Ş.

Site Lojistik A.Ş.
Site Lojistik A.Ş.
Site Lojistik A.Ş. «sürdürülebilir ve bütünleşik lojistik hizmetler» üretmek amacı ile 2015 yılı sonunda kurulmuştur. Haziran 2016 yılında ADR taşımacılığı ve Araç Operatörlüğünde 28 yıllık tecrübesi olan Cihangiroğlu Nakliyat San. Ve Tic. Ltd. Şti satın alınarak ‘Lojistik Operatör’ olarak bünyeye dahil edilmiştir.

Bugün Site Lojistik, 24 özmal ve 36 kiralık araç ile Çorlu, Lüleburgaz, Gebze, Derince, Dilovası, Adana ve İskenderun bölgelerinde; Liman Entegre Lojistik Hizmetleri, Dökme Yük Lojistiği, Tarım Lojistiği, FTL Taşımacılık Hizmetleri, LTL Taşımacılık Hizmetleri, Kent Lojistiği, Filo Hizmetleri ve Proje Lojistiği hizmetlerini veren bütünleşik bir lojistik organizatördür.

Site Lojistik, 2019 yılında başlattığı yeniden yapılanma ile, lojistik verimsizlikleri ortadan kaldıracak, bilişim teknolojileri ile desteklenmiş inovatif çözümlere odaklanmıştır:

‘Tarladan sofraya’ konsepti ile tarımsal mekanizasyon çözümleri ile bütünleşik ve tarım tedarik zinciri verimliliğini artırmayı hedefleyen Tarım Lojistiği çözümü,
Bireysel ticari araçları bir platformda buluşturarak araç kullanım kapasitesini maksimize edecek Kent İçi Ticari Araç Platformu ile Kent Lojistiği çözümü,
Perakende sektörü tedarikçilerinin dağıtım verimsizliklerini ortadan kaldırmayı hedefleyen Paylaşımlı Konsolidasyon Platform çözümü,
Ulusal ve yerel marketlerin e-ticaret yetkinliklerini arttıracak teknoloji destekli teslimatı sağlayan Perakende E-Ticaret Platformu,
Türk Kobi’lerinin Afrika pazarına yönelik ihracatlarını desteklemek amacıyla geliştirilen ‘Türk Kobi E-ihracat Platform’u.
Denge Yatırım Holding’in teknoloji destekli lojistik ürünler geliştirmek vizyonu ile 09 Ekim 2020 tarihinde Site Lojistik ve iştiraki Cihangiroğlu Nakliyat’ın iştirak edinilmesine karar verilmiş ve 31.12.2020’de 28 milyon TL bedel üzerinden %75 hissesi satın alınmıştır.

www.sitelojistik.com.tr
www.clh.com.tr

Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.

Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.
Fer Yapı, 2010 yılı Nisan ayında sektörde fark yaratan projelere imza atma hedefiyle yola çıktı. Sektörün en prestijli projelerini hayata geçirmek için özgün, modern ve mükemmeliyetçi bir mimari anlayışla projeleri tasarlayıp gelecek nesiller için kalıcı eserler yaratıyor.

Kuruluşunun ilk yılından itibaren, Sinpaş GYO ve Boyner Holding gibi Türkiye’nin geleceğe dönük yüzünü temsil eden dev kurumların güvenini kazanarak, toplam değeri 2 milyar TL’ye yaklaşan 500 bin m²’lik toplam inşaat alanına yapmış olduğu projeler, sağlam adımlarla ilerlediğinin en önemli ispatıdır.

Fer Yapı; İstWest, iTower, Mai Residence, Parima ve Premier Kampüs Ofis gibi önemli projelere imza attı. İstWest; İstanbul’un en işlek lokasyonlarından, gelişim sembolü Basın Ekspres Yolu’nun en görünür noktasında, Bahçelievler’de hayata geçirildi. 70 dönümlük, 3000 konut yapılabilecek bir arazide, sadece 1000 konut inşa edilerek; yeşil alanlara ve sosyal alanlara çok daha fazla yer ayrıldı. iTower; İstanbul’un en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Bomonti’de ilk küçük m2’li a+ ofis projesi olarak geliştirildi. Fer Yapı; Merter’in yeni yüzü Parima Ofis, İstanbul’un yükselen yıldızı Kartal’da gerçekleştirdiği nefis deniz ve Adalar manzaralı Mai Residence ve Türkiye’nin ilk kampüs ofis projesi Premier Kampüs Ofis projesi gibi Türkiye’nin en prestijli projeleriyle yoluna devam ediyor.

Gayrimenkul sektörünün lider geliştiricileri arasında yer alan Fer Yapı elde ettiği bu konumunu, uzman kadrosu, güçlü finansal yapısı, istikrarlı büyüme politikası, en son teknolojilere sahip altyapısı ve her alanda müşterisini ön planda tutan çalışma anlayışına borçlu.

Sağlam temeller üzerine kurulan ve yapı sektöründe önemli bir yere sahip olan Fer Yapı, KONUTDER, ULI (Urban Land Institue), GYODER, INDER gibi ulusal ve uluslararası sektör organizasyonlarında etkin rol alıyor. Fer Yapı, Türkiye gayrimenkul sektörünün sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına yön veren kalıcı projeleri hayata geçirmek için hız kesmeden, emin adımlarla çalışmaya devam ediyor. 17.11.2020 tarihinde Kap’da yapılan duyuru ile Fer Yapı A.Ş’nin Denge Yönetim Holding tarafından %50 oranında payının iştirak edinilmesi konusunda anlaşmaya varılmış̧ olup, 15.01.2021 tarihinde 300 milyon TL değerleme üzerinden %25 payı satın alınmıştır.

www.feryapi.com

Toma Finance Ltd.

Albawakir Konut İnşaat A.Ş.
Söz konusu şirket, inşaat ve taahhüt alanında faaliyet göstermektedir. Albawakir Konut İnşaat A.Ş.’nin sermayesi 40.000.000TL olup Denge Yatırım Holding A.Ş. %50,01 hissesinin malikidir.

Toma Finance Ltd.
Denge Holding Toma Finance
Toma Finance Ltd. 38/2005 sayılı Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası’na istinaden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası’na istinaden 2007 yılında kurulmuştur. Lefkoşa Şirketler Mukayyitliği’ne kayıtlı olan Toma Finance Ltd, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı olup bir finans kuruluşu olarak faaliyetlerini aynı bakanlığın denetim, gözetim ve düzenlemeleri çerçevesinde yürütmektedir.

Toma Finance Ltd’in faaliyet konusu; KKTC Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası’na uygun olarak yabancı memleketlerde gerçek ve tüzel kişilere, kuruluşlara he türlü teminatlı ve teminatsız, uzun orta ve kısa vadeli, ihracat prefinansmanı, ithalat finansmanı, alacak ve stok finansmanı, ticaret ve proje finansmanı gayesiyle kredi açmak ve kullandırmak, işletme, yatırım ve proje finansman kredileri vermek ve her türlü kredileri tahsis etmek ve kullandırmak, uluslararası ödeme ve tahsilat işleri ile iştigal etmek, bu faaliyetleri ile ilgili olarak teminat almak ve şirket lehine kefalet, ipotek, rehin ve benzeri sözleşmeleri akdetmektir.

Şirketin 5.226.709TL sermayesinin 99,99% oranında hissesi Denge Yatırım Holding A.Ş.’ye ait bulunmaktadır.

Al Bawakir Konut İnşaat A.Ş.

Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sermayesi 1.000.000TL olup Denge Yatırım Holding A.Ş. %100 hissesinin malikidir. Söz konusu şirket, sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri ile iştigal etmek üzere kurulmuştur.

Merkez Adresi : Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:29-A/50 Kağıthane/İstanbul

İnternet Adresi www.dengeholding.com.tr

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler : Şirketin Sektörü MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar : YAKIN İZLEME PAZARI

Şirketin Faaliyet Konusu
Esas sözleşmenin “Amaç ve Konu” başlıklı 3 üncü maddesinde Holding’in kuruluş amacı, “kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak ve bu amaca uygun ticari sınaî ve mali girişimlerde bulunmak” olarak belirlenmiştir.

Finansal hizmetler, Gayrimenkul,iç-dış ticaret ve enerji sektörlerine odaklanmış olan Denge Holding, hedeflediği yatırımlarını yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren iştirakleri ve bağlı ortaklıkları vasıtası ile gerçekleştirmekte, Grup Şirketleri faaliyetlerini “Denge Yatırım Holding A.Ş.” şemsiyesi altında sürdürmektedir. Denge Holding’in hali hazırda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Toma Finance Limited unvanlı, İstanbul/Türkiye’de faaliyet gösteren Pana Al Bawakir Konut İnşaat A.Ş. ile yine İstanbul/Türkiye’de faaliyet gösteren Pana Proje Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş. unvanlı bağlı ortaklıkları bulunmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Şirketin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmekle görevli bağımsız denetim kuruluşu MGI Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’dir.

Leave A Comment